بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

با سلام با توجه به اینکه مشخصات فایل بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه را مشاهده می نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

بررسی-مطالعه-اخلاق-حرفه-ای-از-دیدگاه-مشاوران-مدارس-مقطع-متوسطه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در 161 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق ساخته اخلاق حرفه ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه ای و نیز اساس نامه سازمان نظام روان شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه های مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر، آزمون تی تست برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله  نکات و مواردی می دانند که در رابطه با دانش-آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش آموز را در اولویت قرار داده اند. همچنین رازداری را یکی از مهم ترین اصول اخلاق حرفه ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش-آموز به گروه های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه ای پیش نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج  کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه ای مشاوران،  عدم آسیب رسانی می باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه
تاریخ درازمدت انسانی مؤیّد این نکته است که اخلاق یکی از پدیده هایی است که از آغاز تمدن های رسمی در تاریخ نمودار گشته و گذشته ای طولانی دارد. این پدیده تا زمان حال امتداد داشته و به وجود و حضور خود در جوامع بشری ادامه می دهد. دوری از اخلاق سرآغاز جنگ، ستم و مصیبت است. بشر از دیرباز به این دانایی رسیده است که زندگی کردن بر اساس اخلاق سبب تأمین سلامت روان، بهبود روابط اجتماعی و تعالی انسان می شود. انسان آموخته است که قوانین را در حمایت از اخلاق وضع کند تا پایبندی به اخلاق نهادینه شود. زندگی کردن بر اساس اصول اخلاقی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را فرامی‌گیرد که ازجمله این موارد، تعامل اخلاقی با خویش، اخلاق خانواده، اخلاق شهروندی، اخلاق مشاغل، اخلاق در فعالیت های سیاسی و مناسبات بین المللی نمونه هایی از ابعاد زندگی اخلاقی را نشان می دهد. مقصود از اخلاق حرفه اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس نداي وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه اي رعایت کنند؛ بدون آن‌که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات هاي قانونی دچار شوند ( امیری و همکاران، 1389: 139). قسمت اعظم تعالیم انبیا در طول تاریخ لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در همه زمینه ها و ازجمله حرفه و شغل بوده است. امروزه بحث اخلاق حرفه ای  یکی از بحث-های مهم حوزه ی اخلاقیات است.
از سوي ديگر، هيچ نهاد يا حرفه اي نيست كه قادر باشد فارغ از اخلاق كه مرزهاي سلوك و رفتار بهنجار را معين مي كند، به حيات مشروع خود ادامه دهد. اخلاق هر جامعه، معيار بايدها و نبايدهاي آن را تعيين مي كند و انسان اجتماعي را در مسير زندگي آينده ي خود به سمت كمال، فضيلت و سعادت هدايت مي كند. اخلاق، هم خاستگاه ديني دارد و هم متأثر از عرف، فرهنگ، تاريخ و ساير پديده هاي اجتماعي است. درواقع، بين اين مفاهيم و پديده هاي اجتماعي و اخلاق، تعامل دايمي وجود دارد كه باعث می شود در طول زمان، اصول، ارزش ها و هنجارهاي جامعه صيقل بخورد و الگوهاي موجه و مقبول رفتار فردي و جمعي را تشكيل بدهد.
 گرچه حرفه از همان آغاز پیدایش اش به‌طور ضمنی با ترویج لزوم تعهد انسان به انجام تکالیف اخلاقی در قالب فعالیت هاي مادي و اين جهانی اش همراه بوده است. امّا به نظر می-رسد که نقطه عطف و اوج اخلاق حرفه ای در غرب را می توان در آرای لوتر  پی گرفت و به یکباره  بعد از رنسانس بود که اخلاق کاربردی در جهان غرب در کانون توجه قرار گرفت و شاید بتوان آن را از ثمرات دوران اصلاح‌طلبی ديني دانست (ریسمان باف، 1388: 57).
بنابراین آن چه که امروزه از آن تحت عنوان اخلاق حرفه ای نام می برند شامل مجموعه ای از احکام و ارزش ها، تکالیف  رفتار و سلوک و دستور هایی برای اجرای آن است که در قالب قواعد یا آیین نامه های اخلاقی، تدوین می شود (نشاط،1381: 138-111). آیین نامه های اخلاقی مدون، اهداف و مسئولیت های گرو ه های حرفه ای را شامل می شود و به‌عنوان ابزاری بی طرف و بدون سوگیری، معیار های اخلاق حرفه ای را توضیح می دهد.
متخصص اخلاقی  بودن نه‌تنها  درکی از قوانین اخلاقی را در زمینه حرفه ای نیازمند است، بلکه تفسیر آگاهانه آن‌ها را برای موقعیت های حرفه ای که با آن مواجه اند، لازم می داند. از سویی دیگر مشاوران با درک بیشتر ملاک ها و ضوابط و اصول اخلاقی، قدم درراهی می-گذارند که هرچه پیش می روند با سؤالات و ابهامات اخلاقی تازه ای مواجه می شوند که بررسی و پاسخ دادن به آن‌ها، آنان را به استانداردهای فراتر سوق می دهد. البته بین پیروی صرف از ضوابط اخلاقی و داشتن تعهد عملی نسبت به ضوابط اخلاقی بالا، تفاوت زیادی وجود دارد. تعهدات اخلاقی مستلزم عملکرد اخلاقی است و ارتقاء معیارهای اخلاقی مستلزم دستیابی به استانداردهای مطلوب رفتاری است. مشاورانی که به ضوابط اخلاقی سطح بالا متعهدند، درصدد انجام هر نوع خدمت حرفه ای به مراجعانشان هستند.
از آن جا که دامنه موضوعات در حوزه ی اخلاق حرفه ای بسیار گسترده و متنوع است، پژوهش حاضر بنا دارد تا به بررسی اخلاق حرفه ای از منظر مشاوران مدارس بپردازد؛ چراکه مشاوران وظیفه ی مضاعفی را بر دوش دارند. آن ها از سویی باید بتوانند نقش مشاور را بر عهده بگیرند و از سوی دیگر  نقش تعلیم و تربیتی خود را نیز مدنظر داشته باشند و بتوانند میان این دو نقش، هماهنگی لازم را اجرا نمایند.

فهرست مطالب بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مسئله   
1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش  
1-3- اهداف پژوهش   
1-3-1- اهداف بخش کیفی   
1-3-2- اهداف بخش کمی   
1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات   
1-4-1- اخلاق  
1-4-2 - اخلاق حرفه ای   
1-4-3- مشاوره  

فصل دوم: بررسي ديدگاه صاحب نظران و پيشينه پژوهش
2-1- مبانی نظری   
2-1-1-  مقدمه   
2-1-2-  رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق   
2-1-3- دیدگاه صاحبنظران   
2-1-4-  تاريخچه حرفه اي گري   
2-1-5-  تاریخچه اخلاق حرفه ای   
2-1-6- عوامل پايه اي اخلاق حرفه اي  
2-1-7-  اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی   
2-1-8-  ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام   
2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران   
2-1-10-  اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان   
پژوهش های پیشین   
2-2-1-  پژوهش های داخلی   
2-2-2-   پژوهش های خارجی   
2-3- پرسش های پژوهش   
2-3-1-  بخش کیفی   
2-3-2-  بخش کمی   

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش   
3-1-1-بخش کیفی   
3-2- روش اجرا:   
3-3-  اعتبار‌سنجی پژوهش   
3-1-2- بخش كمی   
3-1-2-2- جامعه آماری   

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش   
4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک  
4-1-2- نکات اساسی در متن  مصاحبه شماره دو   
4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه  
4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار   
4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج   
4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش   
4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت   
4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت   
4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه   
4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم   
4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم   
4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم   
4-2- مولفه های اصلی و محوری   
4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند  
4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره   
4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز   
4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای
4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای  
4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش  
4-3-1- ویژگیهای نمونه   
4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش   

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه   
5-2- پرسش پژوهش   
5-2-1- سوالات فرعی پژوهش   
5-3- تحلیل بخش کمی   
5-3-1- پرسش اول پژوهش   
5-3-2- پرسش دوم پژوهش   
5-4- جمع بندی نهایی   
5-5 پیشنهادها  
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی  
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی   
5-5-3- محدودیتهای پژوهش   
منابع و مأخذ
منابع فارسی   
منابع انگلیسی    دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه اخلاق حرفه ای تحقیق مشاوران مدارس بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق تاریخچه اخلاق حرفه ای تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مطالب مرتبط

بررسی مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)

دانلود طرح توجیهی تولید قالپاق و رینگ خودرو

پروپوزال دوره مدیریت آموزشی در موفقیت مدیران مدارس

رساله و پروژه معماری رساله طراحی موزه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف اعتیاد و سازگاری و ناسازگاری زناشویی (فصل 2)

بررسي تاثير تجديد ارزيابي داراييها بر شرکتهای بورسی

دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف مدیریت تغییر سازمانی (فصل دوم)